Bộ chọn màu theo hình ảnh & Bộ chọn màu Hex từ hình ảnh

Sử dụng công cụ trực tuyến này để phát hiện màu sắc trong hình. Bạn sẽ biết dữ liệu màu của hình ảnh dưới dạng bảng RGB, Hex (Hexadecimal) và Color Name.

Công cụ này rất hữu ích nếu bạn không biết loại màu trong ảnh. Ví dụ bạn sẽ sơn nhà nhưng không biết loại phối màu và phối màu, bạn cũng có thể dùng nó cho quần áo, tóc v.v.

Để sử dụng nó tải lên hình ảnh của bạn và đặt tên theo tên hình ảnh của bạn và sau đó Gửi.

Check Your Image Color
Enter image name : You must insert 4 word


This graphic has 20 dominated colors, which include Chinaberry, Stegadon Scale Green, Tea Time, Steel, Rhapsody In Blue, Surf Rider, Hawaiian Surf, Tin, Explore Blue, Bachelor Button, Swing Sage, Frills, Presumption, Squid Ink Powder, Mediterranean Sea, Black Cat, Thamar Black, Camel Hide, Mint Macaron, Vivid Cerulean. It makes so beautiful color combination inspired from this image.

Color data for :

ColorHexRGBName
#484860rgb (72, 72, 96)Chinaberry
#004860rgb (0, 72, 96)Stegadon Scale Green
#d8c0c0rgb (216, 192, 192)Tea Time
#787878rgb (120, 120, 120)Steel
#003048rgb (0, 48, 72)Rhapsody In Blue
#0090c0rgb (0, 144, 192)Surf Rider
#0078a8rgb (0, 120, 168)Hawaiian Surf
#909090rgb (144, 144, 144)Tin
#30a8c0rgb (48, 168, 192)Explore Blue
#48c0d8rgb (72, 192, 216)Bachelor Button
#c0c0a8rgb (192, 192, 168)Swing Sage
#90a8c0rgb (144, 168, 192)Frills
#606078rgb (96, 96, 120)Presumption
#001830rgb (0, 24, 48)Squid Ink Powder
#1890a8rgb (24, 144, 168)Mediterranean Sea
#303030rgb (48, 48, 48)Black Cat
#181818rgb (24, 24, 24)Thamar Black
#c0a890rgb (192, 168, 144)Camel Hide
#a8f0f0rgb (168, 240, 240)Mint Macaron
#00a8f0rgb (0, 168, 240)Vivid Cerulean